Affaldssortering

Skovlyporten følger Rudersdal kommunes regler for sortering af affald.

Husholdningsaffald skal smides ud i skralderum, som findes ved blok: 1B, 2, 4, 7, 9, 11. Skraldeposer skal være lukket forsvarligt, og der må ikke hensættes affald ved siden af containeren. Hvis containeren er fuld, så find en anden container i et andet affaldsrum. Sørg for, at affaldet lægges ordentligt i containerne, passende indpakket i poser. AI emballage bør først tømmes for alt vådt.

Glas, metal, pap, papir og plastik skal sorteres i de forskellige containers, der står ved blok 1B, 7 og 10. Det må ikke placeres ved siden af. Hvis du er i tvivl kan du kigge i kommunens vejledning.

Storskrald må IKKE anbringes i dagrenovationsrummene, men skal i stedet for afleveres i den store container i indhegningen ved Rudersdalsvej. Vaskerinøglen passer til hængelåsen.

Miljøfarligt affald som fx maling og kemikalier må ikke smides ud som storskrald, men skal afleveres på genbrugsstationen i Nærum eller Birkerød, se evt. mere på kommunens hjemmeside.